Sunday, June 4, 2023

Ocean of Hope ภารกิจแห่งความหวังของ Rolex ในการปกป้องเกาะกาลาปากอส

“หากปกป้องหมู่เกาะกาลาปากอสไม่ได้
แล้วคุณจะสามารถปกป้องส่วนใดในโลกใบนี้ได้”

Sylvia Earle ผู้ก่อตั้งโครงการ Mission Blue

Sylvia Earle ผู้เป็น Rolex Testimonee และผู้ก่อตั้งโครงการ Mission Blue ยืนอยู่ด้านหน้าของเรือดำน้ำ DeepSee

มีเหตุผลอีกมากมายที่เรานั้นไม่ควรสิ้นหวังกับการลงมือเพื่ออนุรักษ์และปกป้องท้องทะเลนับจากวันนี้ เฉกเช่นที่ Sylvia Earle ยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านภารกิจในการปกป้องเขตอนุรักษ์ทางทะเลกาลาปากอส โดยความร่วมมืออย่างแข็งขันของ Rolex

ด้วยแนวคิดริเริ่ม Perpetual Planet และการเดินทาง 25 ปีของการปกป้องเขตอนุรักษ์ทางทะเลกาลาปากอส ซึ่งพวกเขาได้สนับสนุนโครงการ Mission Blue องค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการอนุรักษ์มหาสมุทรตามเป้าหมายการสร้างเครือข่ายระดับโลกสำหรับ Hope Spots พื้นที่สำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องเพื่อความสมบูรณ์และอนาคตของมหาสมุทร ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แบรนด์เรือนเวลานี้ได้อุทิศตนให้กับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสังคมอันยั่งยืน  

Sylvia Earle ผู้เป็น Rolex Testimonee และผู้ก่อตั้งโครงการ Mission Blue ดำน้ำอยู่ท่ามกลางแนวปะการังใต้ทะเลของพื้นที่ Hope Spots แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส

ในโครงการ Perpetual Planet ซึ่งให้การสนับสนุนเหล่านักสำรวจบุกเบิกและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า พร้อมทั้งผลักดันขีดความสามารถและความอุตสาหะของมนุษย์ให้ก้าวไกลมากกว่าเดิม รวมถึงในฐานะพันธมิตรสนับสนุนโครงการ Mission Blue นั้น พวกเขามุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบนิเวศใต้น้ำ เช่นเดียวกับความมีเอกลักษณ์เฉพาะของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ เช่นในหมู่เกาะกาลาปากอสที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ Hope Spots แห่งแรกของโครงการ Mission Blue ของ Sylvia Earle

Argo เรือวิจัยล้ำสมัย จอดลอยลำอยู่ที่เกาะ Wolf ในระหว่างการสำรวจโครงการ Mission Blue Galapagos ในปี 2022

Hope Spots คือสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อมหาสมุทรนั้นสามารถแก้ไขได้ โดยการสำรวจครั้งสำคัญของ Mission Blue นำโดย Earle ได้เพิ่มหลักฐานถึงความจำเป็นที่ต้องปกป้องผืนทะเลให้มากขึ้น เช่นเดียวกับในปี 2022 หรือเกือบ 25 ปีหลังการก่อตั้งเขตอนุรักษ์ทางทะเลกาลาปากอส ก็ถึงเวลาของการประเมินผลลัพธ์ของการคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล ที่ Earle ผู้ซึ่งเป็น Rolex Testimonee นับตั้งแต่ปี 1982 ได้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบัน ดำเนินการสำรวจทั่วพื้นที่ Hope Spots นี้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ กับเป้าหมายของการวิจัยอันหลากหลายของทีม ทำให้มีการประเมินระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่อย่างครอบคลุม และชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสสำหรับความพยายามในการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการค้นพบสิ่งใหม่ใต้ท้องทะเล เช่น การค้นพบป่าเขียวชอุ่มภายใต้ผืนน้ำในระหว่างการสำรวจในปี 2022 ที่ Sylvia Earle และ Salomé Buglass ขึ้นเรือดำน้ำ DeepSee ในภารกิจขยายขอบเขตการสำรวจความลึกของมหาสมุทร ซึ่งสนับสนุนด้วยทฤษฎีเบื้องต้นว่าป่าเคลป์อันอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ดังกล่าว

Sylvia Earle และ Salomé Buglass ในเรือดำน้ำ DeepSee ระหว่างการค้นหาสาหร่ายเคลป์ในทะเลลึกที่อาจจะเป็นการค้นพบครั้งใหม่ทางวิทยาศาสตร์

ทีมสำรวจของ Earle ยังทำการวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานข้ามมหาสมุทรของสัตว์ทะเลนานาชนิดด้วยวิธีการตรวจจับตำแหน่งที่บันทึกการอพยพของฉลาม การสำรวจแหล่งที่อยู่ของเต่า ทำแผนที่พื้นที่หาอาหารของฝูงนกเพนกวิน รวมถึงวัดระดับของไมโครพลาสติก ซึ่งการทำงานภาคสนามเหล่านี้จะช่วยให้นักอนุรักษ์สามารถ ‘คิดให้เหมือนมหาสมุทร’ อย่างที่ Earle ได้กล่าวไว้ และตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศอย่างไม่มีขอบเขตสำหรับสัตว์ทะเล

Mission Blue และความท้าทายด้านงานอนุรักษ์ของหมู่เกาะกาลาปากอส จึงนับเป็นอีกครั้งที่แบรนด์เรือนเวลาชิ้นนี้ได้ต่อยอดโครงการ Perpetual Planet และ Rolex Awards for Enterprise ในการปกป้องมหาสมุทรอันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นกับโครงการ Mission Blue เพื่อสนับสนุนการสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ที่จะนำทางไปสู่การอนุรักษ์โลกธรรมชาติ ทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนบุคคลและองค์กรในระยะยาว โดยใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้

ปลาฉลามวาฬใต้ท้องทะเลของพื้นที่ Hope Spots หมู่เกาะกาลาปากอส

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.