FASHION

ดูแลทุกเรือนเวลาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ากับ Rolex World Service

บริการที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นพิเศษจาก Rolex โดยเฉพาะ

09 APR 2021
Digital Fashion Writer

POONYANUCH KUBOONYAARRAK

Rolex ถือเป็นแบรนด์นาฬิกาที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเรือนเวลามาอย่างยาวนาน ด้วยชื่อเสียงและเรื่องราวของแบรนด์ที่สร้างความมั่นใจได้ว่าทุกเรือนเวลาจาก Rolex จะสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่และสร้างคุณค่าให้กับตัวนาฬิกาไปในทุกๆ วัน โดย Hans Wilsdorf ได้ยึดมั่นในปรัชญาแห่งความเป็นเลิศที่สามารถคงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน ความเชื่อดังกล่าวบ่มเพาะขึ้นเป็นชื่อเสียงของแบรนด์มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่แรกเริ่ม ผู้ก่อตั้ง Rolex ได้พัฒนาเครือข่ายสำหรับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนของแบรนด์จะได้รับบริการที่เป็นเลิศ อันจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานเชิงเทคนิคได้อย่างดีเยี่ยม ตลอดจนดูแลให้รูปลักษณ์ภายนอกงดงามไร้ที่ติ ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดนี้ นาฬิกา Rolex จึงทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจำกัดและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้หลายชั่วอายุคน

ช่างนาฬิกาของศูนย์บริการ Rolex World Service นั้นผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นพิเศษโดย Rolex เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกันทั่วโลก กระบวนการดูแลรักษานาฬิกาในรูปแบบต่างๆ ล้วนปฏิบัติตามมาตรฐานของ Rolex เพื่อรับประกันประสิทธิภาพนาฬิกาของแบรนด์ ตลอดอายุการใช้งาน และยิ่งไปกว่านั้น ยังพร้อมให้บริการและจัดหาอะไหล่ให้แก่เรือนเวลาทุกเรือนต่อไปอีกอย่างน้อย 35 ปีนับจากการหยุดวางจำหน่ายอีกด้วย

คุณภาพและความน่าเชื่อถือ

Hans Wilsdorf เชื่อมั่นว่านาฬิกา Rolex ทุกเรือนต้องมีความความทนทานและเที่ยงตรง ปรัชญาของเขาได้ก่อกำเนิดเป็นตัวเรือน Oyster สุดยอดของแบบฉบับความแข็งแกร่งที่ทำหน้าที่ปกป้องกลไกของนาฬิกาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ Hans Wilsdorf ยังนำไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะในประเทศต่างๆ ที่มีแบรนด์ปรากฏอยู่ การก่อตั้งเครือข่ายนี้ทำให้ Rolex สามารถยืนหยัดในมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดทุกเมื่อ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดและความงดงามไร้ที่ติของเรือนเวลา ศูนย์บริการที่ดำเนินงานโดย Rolex World Service เป็นการสานต่อพันธกิจของแบรนด์ในการรักษาความคงทนและความน่าเชื่อถือของนาฬิกา Rolex ทุกเรือนด้วยการให้บริการคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า  และเพื่อรับประกันคุณภาพของงานบริการ ช่างนาฬิกาจากศูนย์บริการหลังการขายของ Rolex ทุกคนผ่านการฝึกอบรมจากแบรนด์โดยตรง เพื่อให้มั่นใจในการให้บริการที่เปี่ยมคุณภาพด้วยมาตราฐานเดียวกันตลอดทั้งศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

บริการครอบคลุมทั่วโลก

Rolex World Service มีให้บริการอยู่ทั่วทุกทวีปผ่านศูนย์บริการดูแลรักษานาฬิกา ณ สำนักงานของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ หรือที่สำนักงานของบริษัทในเครือประจำภูมิภาคต่างๆ ศูนย์บริการเหล่านั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองโดย Rolex อย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับอนุญาตให้มอบบริการหลังการขายแก่นาฬิกาที่ผลิตโดย Rolex ช่างผู้ชำนาญทุกคนยึดมั่นในปณิธานของ Rolex ในการให้บริการที่เป็นเลิศทุกเมื่อ ไม่ว่าเรือนเวลาจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม การให้บริการดูแลรักษาทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของแบรนด์เฉกเช่นการผลิตนาฬิกา เรือนเวลาแต่ละเรือนอาจได้รับการดูแลโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัทในเครือ หรือสำนักงานใหญ่ของ Rolex ณ กรุงเจนีวา โดยพิจารณาจากอายุของนาฬิกาเรือนดังกล่าว

มีการฝึกอบรมภายใน

หลังจากแบรนด์ได้เปิดตัวศูนย์อบรม Rolex Training Centre ที่กรุงเจนีวา ในปี 2018 แล้ว Rolex จึงตั้งใจสร้างสรรค์ศูนย์ดังกล่าวให้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้และมอบพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมรุ่นใหม่และพนักงาน  Rolex Training Centre จึงกลายมาเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดด้านการผลิตนาฬิกา พร้อมได้มีการจัดหลักสูตรอบรม Rolex Watchmaking Training เป็นระยะเวลา 18 เดือน ที่บริษัทต่างๆ ในเครือ และเมื่อจบหลักสูตรช่างนาฬิกาจะสามารถให้บริการดูแลรักษากลไก Oyster ได้ อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ช่างนาฬิกาทุกคนซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์ให้บริการหลังการขายของ Rolex ล้วนได้รับการฝึกฝนจากแบรนด์โดยตรง ศูนย์บริการของ Rolex ทุกแห่งจะต้องมีช่างนาฬิกาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1 คน ซึ่งต้อง หมั่นศึกษาหลักสูตรพิเศษอยู่เสมอเพื่อคงมาตรฐานความเชี่ยวชาญและพัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับนาฬิกาแต่ละรุ่นและเทคนิคล่าสุดในการดูแลซ่อมแซมนาฬิกาแต่ละเรือน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

บริการหลากหลาย

โดยศูนย์บริการ Rolex World Service สามารถให้บริการที่หลากหลาย อาจรวมถึงการซ่อมแซมกลไกการทำงาน การดูแลตัวเรือน และสายนาฬิกา นอกจากนี้ยังพร้อมให้บริการในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การปรับความยาวสาย และการขัดแต่งตัวเรือน เป็นต้น ตัวแทนจำหน่ายของ Rolex เกือบทุกแห่งจะมีช่างนาฬิกาที่ผ่านการรับรองโดยแบรนด์ให้บริการอยู่ ซึ่งสามารถให้บริการบางประเภทที่ลูกค้าสามารถรับนาฬิกากลับบ้านได้ภายใน 1 วัน เพียงเท่านั้น

บริการเต็มรูปแบบ

การให้บริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบของ Rolex นั้นต้องอาศัยหลากหลายขั้นตอนที่พิถีพิถัน โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษซึ่งผ่านการทดสอบ และพัฒนาขึ้นโดย Rolex เองในบางกรณี เมื่อได้รับนาฬิกา ช่างจะทำการประเมินค่าบริการและระยะเวลาในดำเนินการให้ลูกค้าอนุมัติ และดำเนินการดูแลทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการถอดสายออกจากตัวเรือนด้วยความชำนาญ รวมถึงส่วนประกอบ ทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ Rolex หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะมีการนำอะไหล่จากโรงงานการผลิตใน Bienne ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกลไกการทำงานของ Rolex มาเปลี่ยนให้ใหม่ รวมถึงสายนาฬิกาก็จะได้รับการขัดเงาข้อต่อแต่ละข้อ โดยขัดผิวซาตินอย่างพิถีพิถันให้กลับมางดงามดังเดิม โดยสายนาฬิกาก็จะได้รับการทำความสะอาด อย่างหมดจด

SHARES

RELATED STORY

RELATED STORY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SEARCH